PRISER

Konsultationer Gruppe 2 patiener Private patienter
Konsultation kr. 240,00 kr. 480,00
Telefonkonsultation kr. 100,00 kr. 200,00
E-konsultation kr. 140,00 kr. 250,00

Attester
Kørekortattest kr. 450,00
Kørekortattest > 75 år kr. 550,00
Diabetesattest kr. 100,00
Sygemelding kr. 700,00
FP 300 kr. 1.100,00
FP 350 - 401 kr. 1.500,00
FP 410 kr. 750,00
FP 420 - 490 kr. 1.500,00
FP 500 - 510 kr. 2.000,00
FP 610 kr. 300,00
pr. 10 min tidsforbrug
FP 230 Hiv antistof attest kr. 1.250,00


Vaccinationer
Ved rejsevaccination betales et vejlednings- og vaccinationshonorar + nettoprisen for de enkelte vacciner. Det skal understreges, at hvis man modtager vejledning fra klinikken, da vil man blive faktureret for et vejledningshonorar, selv om man vælger ikke at blive vaccineret her i klinikken. Ved opfølgende vaccinationer eller enkeltstående vaccination uden vejledning betales en pris pr vaccination samt nettoprisen for de enkelte vacciner.

Konsultationspriser
Vejledning uden vaccination         kr. 200,00
Vedledning inkl. vaccination kr. 350,00 + nettopris for vacciner
Opfølgende vaccination kr. 150,00 pr. vaccination, dog maks. 300 kr. i alt pr.
konsultation + nettopris for vacciner.
Vaccinepriser
Central europæisk encephalitis kr.   375,00
Difteri og Tetanus kr. 125,00
Gammaglobulin (2 ml) kr. 210,00
Gul feber kr. 400,00
Hepatitis A kr. 275,00
Hepatitis A - børn kr. 240,00
Hepatitis B kr. 250,00
Hepatitis B - børn kr. 225,00
Hepatitis A og B kr. 500,00
Hepatitis A og B - børn kr. 325,00
Hepatitis A og B - børn (Ambrix) kr. 575,00
Influenzavaccination incl. vaccine kr. 250,00
Japansk hjernehindebetændelse kr. 900,00
Meningokok B kr. 1000,00
Meningokok A, C, Y + W-135 kr. 500,00
MFR (mæslinger, fåresyge, røde hunde) kr. 1.000,00
Oral kolera 2 doser kr. 420,00
Polio kr. 240,00
Pneumkok 23-valent kr. 250,00
Pneumkok 13-valent kr. 775,00
Rabies kr. 750,00
Tyfus (injektion) kr. 275,00
Herpes zoster kr. 1.450,00

Betaling kan foregå med mobilpay eller kontant betaling i klinikken.