VACCINATIONER

INFLUENZAVACCINATION 

Tilbuddet om gratis influenzavaccination gælder fra den 1. oktober og til og med 14. januar 2022. For gravide der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog frem til og med udgangen af februar 2022. Influenzavaccination i klinikken mellem kl 8-12 og kl 13-15. Tidsbestilling ikke nødvendig. 

Følgende personer er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination:

 • Personer der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  - Kroniske lungesygdomme
  - Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - Diabetes 1 eller 2
  - Medfødt eller erhvervet immundefekt
  - Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - Kronisk lever- og nyresvigt
  - Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige med BMI > 35
 • Førtidspensionister
 • Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
 • Børn på 2-6 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

 

Personer uden for risikogrupperne kan vaccineres mod egenbetaling fra mandag den 25. oktober i ovennævnte tidsrum. Vaccinationen koster kr. 250,-.
 

Du kan læse mere om influenzavacccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret.

Opdateret 16.01.2022

 

INFLUENZAVACCINATION AF BØRN

I år er der som noget nyt mulighed for gratis influenzavaccination af børn 2-6 år. Vaccinen gives som næsespray og skal gentages efter 4 uger hvis barnet ikke tidligere er influenzavaccineret.

Den influenzavaccine, der gives som næsespray, må ikke gives til børn ved:

 • svær astma, herunder indlæggelseskrævende astma inden for de sidste 3 måneder.
 • astmatisk bronkitis de seneste 72 timer.
 • allergi over for æg, gentamycin (en type antibiotika) eller et af de aktive stoffer i vaccinen.
 • alvorlig svækket immunforsvar (fx børn med leukæmi eller manglende milt).
 • behandling med immunhæmmende medicin (fx højdosis kortikosteroider) eller med salicylater.

Da vaccinen er en levende svækket vaccine skal den gives samtidig med eller med minimum 4 ugers interval til andre levende svækkede vacciner (fx MFR-vaccinen). Det betyder at børn der har fået 4-års vaccination skal vente minimum 4 uger inden influenzavaccination.

Tilbuddet gælder frem til 14. januar, dog kan 2. vaccination gives frem til udgangen af februar 2022.

Opdateret 16.01.2022

 

PNEUMOKOKVACCINATION

Der er tilbud om gratis pneumokok vaccination til beskyttelse mod blodforgiftning, meningitis og lungebetændelse med pneumokokker hvis du:

 • er 65 år eller derover
 • mangler milten
 • er i immundæmpende behandling eller har medfødt immundefekt 

Som noget nyt er der frem til udgangen af februar nu også mulighed for gratis vaccination af personer under 65 år med følgende sygdomme:

 • diabetes som er medicinsk behandlet
 • kronisk lungesygdom, fx KOL, astma eller kronisk bronkitis
 • kronisk nyresygdom, fx nefrotisk syndrom, kronisk nyresvigt eller personer i dialyse
 • kronisk hjertesygdom, fx svær koronarsygdom, hjertesvigt eller svær klaplidelse 
 • kronisk leversygdom, fx cirrose eller kronisk hepatits

Derudover kan svejsere grundet erhversrelateret øget risiko vaccineres gratis.

Tilhører du en af ovenstående målgrupper og er du ikke pneumokokvaccineret inden for de sidste 6 år, kan du bestille tid til vaccination.

Tilhører du ikke en af disse målgrupper, er det muligt at få pneumokokvaccinationen som selvbetaling. 

Vaccinationen skal gentages efter 6 år.

Opdateret 16.01.2022

 

KIGHOSTEVACCINATION AF GRAVIDE

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af gravide i 3. trimester mod kighoste. Vaccinationen tilbydes i forbindelse med 3. graviditetsundersøgelse. 

Formålet er at beskytte det nyfødte barn mod smitte med kighoste. 

Tilbuddet fortsætter indtil videre frem til 31. marts 2022. 

 

REJSEVACCINATION

Vaccinationer ved udlandsrejser bør aftales i god tid, senest 6 uger før afrejse, men i hastetilfælde kan vaccinationer gives lige op til afrejse.
Vi har de mest anvendte vacciner på lager, men specielle vacciner skal bestilles hjem forinden.
 
Information om rejsevaccination, malariaprofylakse mm findes på Statens Serums Instituts hjemmeside:

Rejsevaccination og malariaprofylakse
Rejseråd til gravide 


Det er sygeplejersker der foretager vaccinationsrådgivning og vaccination. Du bestiller tid ved telefonisk kontakt til sekretær. Vaccinationsrådgivning og evt. vaccinationer kan foretages ved samme lejlighed.

Vaccinationer ved udlandsrejser er ikke dækket af sygesikringen, hvorfor du selv skal betale for rådgivning og vaccination. Se hvad det koster under Priser