GRAVIDITET

Hvis du mener, du er gravid, kan du enten lave graviditetstest hjemme eller henvende dig i lægeklinikken, hvor sekretær vil teste en urinprøve. Ved positiv graviditets test vil du få tid til 1. graviditetsundersøgelse ca. 9 uger efter 1. blødningsdag i din sidste menstruation.
 
Der er indlagt fire undersøgelser hos din praktiserende læge:
1. graviditetsundersøgelse: ca. 9-10 uger
2. graviditetsundersøgelse: ca.25.uge
3. graviditetsundersøgelse: ca. 32.uge
Efterundersøgelse: ca. 8-9 uger efter fødsel
 
Ved alle graviditetsundersøgelser skal der foretages urinundersøgelse. Du kan lave urinprøve ved ankomst til klinikken, remedier og vejledning hertil findes på klinikkens toiletter. Urinprøve lavet hjemmefra skal opbevares på køl. Ved 1. og evt. 2. graviditets undersøgelse tages blodprøve.   
 
Der er i enkelte tilfælde indlagt 1-2 undersøgelser med sukker-belastning (undersøgelse for sukkersyge).
 
Derudover henvises du til to scanninger samt forløb hos jordemor.
Enkelte gravide vil have behov for ekstra lægeundersøgelse og henvises til obstetrisk ambulatorium.
 
Yderligere oplysninger vedrørende graviditet, risikovurdering og fosterdiagnostik kan fås ved at klikke på nedenstående links fra sundhedsstyrelsen: