KONTROL VED KRONISK SYGDOM

Har du en kronisk sygdom, som betyder, at du får fast medicin anbefales det, at du kommer til

-       Årskontrol (den store kontrol) x 1 årligt.

-       Halvårskontrol (den lille kontrol) x 1 årlig og ved visse sygdomme ekstra blodprøvekontroller mellem den store og den lille kontrol.

 

Årskontrol indeholder:

  1. Konsultation ved sygeplejerske. Her fortages der, afhængig af hvilken sygdom det drejer sig om, blodtryksmåling, vejning, urinundersøgelse, blodprøvetagning, hjertekardiogram (EKG) eller lungefunktionsundersøgelse.
  2. Konsultation ved læge efter 1-2 uger. Her gives svar på undersøgelserne, foretages gennemgang af og evt. justering af medicin samt udstedes recepter indtil næste årskontrol.

 

Halvårskontrol indeholder:

  1. Konsultation ved sygeplejerske. Her foretages udvalgte undersøgelse i mindre omfang typisk blodtrykskontrol, vejning og blodprøvetagning.
  2. Prøvesvar ved læge enten ved almindelig konsultation, e-mail eller telefonkonsultation.

 

Nedenfor er angivet de kroniske sygdomme der hyppigst ses i klinikken. Ved behov for ekstra kontroller står det anført under de enkelte sygdomme:


Diabetes mellitus type 2 (sukkersyge type 2)

-       Blodprøvekontrol med måling af langtidssukker ved sygeplejerske yderligere x 2 årligt

-       Årlig kontrol ved øjenlæge

-       Jævnlig behandling ved fodterapeut

 

Hjertekarsygdom, dvs.

  1. Kendt åreforkalkning (tidligere blodprop i hjerte eller hjerne, tidligere behandlet for forsnævringer på kranspulsårer i hjertet, den store hovedpulsåre eller karrene i benene med ballonudvidelse el bypass operation)
  2. Hjertesvigt

-       Afhængig af sygdommens sværhedsgrad evt. yderligere 1-2 kontroller.

  1. Atrieflimmer (forkammerflimmer)

-       Ved marevanbehandling INR kontrol og marevan justering ved sygeplejerske, interval efter aftale.

-       Ved behandling med blodfortyndende Eliquis, Pradaxa eller Xarelto blodprøve kontrol af nyretal ved sygeplejerske hver 3. mdr. det første år, herefter ifm års + halvårskontrol.

  1. Forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol

 

KOL

-       Influenza vaccination i oktober – december mdr.

-       Pneumokokvaccination ved alder > 65 år eller lungefunktion < 40%

 

Osteoporose (knogleskørhed)

-       Knoglescanning (dxa-scanning ca. hvert 3. år)

 

Depression, angst og tilstande der behandles med antipsykotisk medicin

 

Stofskiftelidelser (for lavt eller for højt stofskifte)